امروز : ۱۹مرداد ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۰۹:۴۲
اتصال شما :


آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ورودی پایه دهم-02-1401
    • شروع ویرایش از تاریخ : 1401/03/25   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1401/03/26   ساعت : 23:59


پیش ثبت نام مدرسه نمونه دولتی دخترانه شهید سلیمانی کوهبنان-پایه ه ...

  • پیش ثبت نام مدرسه نمونه دولتی دخترانه شهید سلیمانی کوهبنان-پایه هفتم-سال 02-1401
    • شروع ویرایش از تاریخ : 1401/05/18   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1401/05/25   ساعت : 23:59
    • ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات