امروز : ۱۸خرداد ماه ۱۴۰۲
ساعت : ۰۴:۳۰
اتصال شما :


آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ورودی پایه دهم-02-1401
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/04/28   ساعت : 14:15   و پایـان در تـاریخ : 1401/07/28   ساعت : 23:59


ازمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1402-1401(قبل از خرید کداط ...

  • ازمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1402-1401(قبل از خرید کداطلاعیه سایت مطالعه شود)
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/06/21   ساعت : 12:00   و پایـان در تـاریخ : 1401/07/21   ساعت : 23:59