نتایج آزمون ورودی فرهنگ سال تحصیلی 93 - 94 به شرح زیر اعلام میگردد:

مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی آزمون ورودی مدارس فرهنگ از تاریخ 7/4/93 لغایت14/4/93  می باشد.

آدرس مدارس فرهنگ استان کرمان :

دخترانه سید امان الله مصطفوی ناحیه 2: بلوار جهاد - کوچه شماره 3 جیحون- انتهای کوچه – سمت راست  تلفن :2223431-2227447

دخترانه فرهنگ ناحیه 1 کرمان :خیابان استقلال – کوچه شماره 8  تلفن :  2520472-2528380      

فرهنگ پسرانه کرمان : میدان مشتاق – خیابان شهداء  (زریسف سابق ) – کوچه شماره 9 – روبروی باغ بوتیا تلفن :3120926                 

لیست نتایج آزمون مرسه پسرانه فرهنگ

لیست نتایج آزمون مدرسه دخترانه فرهنگ ناحیه یک 

لیست نتایج آزمون مدرسه دخترانه فرهنگ ناحیه دو