امروز : ۱۹مرداد ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۰۹:۵۲
اتصال شما :


آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ورودی پایه دهم-02-1401
    • شروع دریافت فرم از تاریخ : 1401/03/29   ساعت : 16:49   و پایـان در تـاریخ : 1401/04/03   ساعت : 12:00