امروز : ۰۲اسفند ماه ۱۳۹۶
ساعت : ۰۴:۴۰


آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه اول 97-96

  • متوسطه دوره اول
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/11/25   ساعت : 08:37   و پایـان در تـاریخ : 1396/12/30   ساعت : 08:37
    • دریافت کارنامه دریافت کارنامه