امروز : ۰۱آذر ماه ۱۳۹۶
ساعت : ۱۴:۲۹


آزمون ورودی مدارس فرهنگ - سال 97-96

  • آزمون ورودی مدارس فرهنگ - سال 97-96
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/05/04   ساعت : 09:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/06/04   ساعت : 23:59


آزمون معاونین فن آوری 97-96

  • آزمون معاونین فن آوری 97-96
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/06/23   ساعت : 12:05   و پایـان در تـاریخ : 1396/07/20   ساعت : 12:05