امروز : ۰۱فروردین ماه ۱۳۹۷
ساعت : ۰۸:۴۲
اخبار و اطلاعیه ها
نکات قابل توجه
1396/08/25 | 12:25

تأیید اطلاعات دانش آموزان پس از پرداخت گروهی به طور خودکار انجام می شود.

مدیران مدارس برای حل مسایل سامانه آزمون پیشرفت تحصیلی با کارشناس گروه های آموزشی شهرستان تماس بگیرند.