امروز : ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۱۷:۳۴
اتصال شما :
اخبار و اطلاعیه ها
استفاده از مرورگر فایرفاکس
1400/01/21 | 23:44

تذکر بسیار مهم : جهت خرید کد ثبت نام ، فقط از مرورگر فایرفاکس استفاده شود .

در غیر اینصورت در هنگام بازگشت از درگاه بانک با خطا مواجه خواهید شد و خرید شما کامل نخواهد شد .