امروز : ۰۲آبان ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۱۳:۱۲
اتصال شما :
اخبار و اطلاعیه ها
اعلام نتیجه ذخیره های هنرستان های نمونه دولتی(هنرستان آیت الله خامنه ای و هنرستان شهید مدرس)
1400/06/03 | 07:23

با سلام. به اطلاع می رساند نتایج ذخیره های مدارس نمونه دولتی فنی و حرفه ای (هنرستان شهید مدرس و آیت الله خامنه ای) از منوی دریافت کارنامه قابل مشاهده می باشد. دانش آموزانی که در نتیجه کارنامه آنان عنوان "ذخیره" درج شده است  به ترتیب امتیاز در این مدارس ثبت نام خواهند شد.