امروز : ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۱۸:۰۶
اتصال شما :
پیگیری خرید کد ثبت نام
پیش ثبت نام نمونه دولتی کمتر برخوردار-ورودی هفتم-سال 1401-1400(ویژه منطقه ریگان)
پیش ثبت نام نمونه دولتی کمتر برخوردار-ورودی هفتم-سال 1401-1400(ویژه منطقه ریگان)
داوطلب گرامی : جهت پیگیری خرید کد ثبت نام ، درج شماره تلفن همراه و کد ملی الزامی می باشد.
ثبت نام داوطلب
تلفن همراه :  
کد ملی :