امروز : ۲۵خرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۱۲:۲۹
پیگیری خرید کد ثبت نام
پیش ثبت نام مدارس نمونه دولتی مناطق کمتر برخوردار - ورودی پایه هفتم-سال 1401-1400
پیش ثبت نام مدارس نمونه دولتی مناطق کمتر برخوردار - ورودی پایه هفتم-سال 1401-1400
داوطلب گرامی : جهت پیگیری خرید کد ثبت نام ، درج شماره تلفن همراه و کد ملی الزامی می باشد.
ثبت نام داوطلب
تلفن همراه :  
کد ملی :