افزوده شده در تاریخ 1393/01/31

پایان مهلت ثبت نام آزمون ورودی استعدادهای درخشان

داوطلبین بایستی جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ شنبه 15 / 02 / 1393 لغایت دوشنبه 17 / 02 / 1393 از طریق همین سامانه اقدام نمایند.

 

 

... [ادامه مطلب]
افزوده شده در تاریخ 1393/01/27